Barion Pixel GTM-MP56R GTM-MP56R4P
Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Adatvédelmi nyilatkozat

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

Adatkezelő

 

Név: Kislaki Bormanufaktúra Kft. 

 

Székhely: 8691 Balatonboglár, Szőlőskislak, Fő u. 44.

 

Levelezési cím, panaszkezelés: 8691 Balatonboglár, Szőlőskislak, Fő u. 44.

 

E-mail: webshop@legligeza.hu

 

Telefonszám: +36 30 8691944

 

Weboldal: http://www.kislaki.com

 

Tárhelyszolgáltató

 

Név: ShopRenter.hu Kft.

 

Levelezési cím: 4028 Debrecen, Kassai út 129.

 

E-mail cím: info@shoprenter.hu

 

Telefonszám: - 

 

 

A webshop üzemeltetése során végzett adatkezelések leírása

A jelen dokumentum a webshop működésével kapcsolatban minden releváns adatkezelési információt tartalmaz az Európai Unió 2016/679 számú Általános Adatvédelmi Rendelete (a továbbiakban: Rendelet, GDPR) és a 2011. évi CXII. tv. (a továbbiakban: Infotv.) alapján.

 

A cookie-k használatával kapcsolatos tájékoztatás

A Honlap látogatóinak számítógépét a rendszer egy ún. cookie-val azonosítja. Ahhoz, hogy a Kislaki Bormanufaktúra Kft. honlapján minden tartalom megtekinthető legyen, az Ügyfél részéről cookie-k engedélyezésére van szükség. Ennek megfelelően a honlap egyes részeinek letöltésekor cookie- k kerülnek elhelyezésre az Ügyfél számítógépén, melyek a honlap egyes funkcióinak működéséhez szükségesek.

 

A cookie-k olyan kisméretű szövegfájlok, melyeket a számítógép és a böngésző elment. Ennek megtörténtéről az Ügyfél a Kislaki Bormanufaktúra Kft-től nem kap értesítést.

 

A Kislaki Bormanufaktúra Kft. kétféle cookie-t használ:

 

 

Átmeneti (session) cookie: a session cookie-k az Ügyfél látogatása után automatikusan törlődnek. Ezek a cookle-k arra szolgálnak, hogy a Kislaki Bormanufaktúra Kft. honlapja hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a honlap egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni.

 

Állandó (persistent) cookie: állandó cookie-k is használ a Kislaki Bormanufaktúra Kft. a jobb felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása). Ezek a cookle-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek Időtartama attól függ, hogy az Ügyfél az internetes böngészőjében milyen beállítást

 

 

A cookie-k az Ügyfél személyének azonosítására nem alkalmasak, és csak a munkamenet idején élnek.

A fenti Információkat a Kislaki Bormanufaktúra Kft. kizárólag a honlap technikai üzemeltetése érdekében használja

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció, tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben;

·         hogyan lehet letiltani a cookie-kat,

·         hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy

·         hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, illetve

·         hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

A www.kislaki.com oldalon használt cookie-k nem okoznak kárt az Ön számítógépében, és nem tartalmaznak vírust.

 

 

Kezelt adatok

Az Ön által a kapcsolatfelvétel során megadott adatok. Amennyiben Ön rendelést adott le a webshopban, akkor az adatkezelés és az adatok megadása a szerződés teljesítéséhez elengedhetetlen.

 

Az adatkezelés időtartama

Az adatokat csak a kapcsolatfelvétel lezárultáig kezeljük.

 

Az adatkezelés jogalapja

Az Ön önkéntes hozzájárulása, amit a kapcsolatfelvétellel ad meg Adatkezelő számára. [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés]

 

Regisztráció a weboldalon

A regisztráció során megadott adatok tárolásával az Adatkezelő kényelmesebb szolgáltatást tud biztosítani (pl. az érintett adatait újabb vásárláskor nem kell ismét megadni).

 

A rendelés feldolgozása

A rendelések feldolgozása során a szerződés teljesítése érdekében szükségesek adatkezelési tevékenységek.

 

A számla kiállítása

Az adatkezelési folyamat a jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében történik. Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őrizniük.

 

Adatfeldolgozás

 

A Kislaki Bormanufaktúra Kft. a megrendelések teljesítése céljából (pl. kiszállítás) és a cég működése érdekében adatfeldolgozókat vesz igénybe, akik a Kislaki Bormanuafktúra Kft-vel kötött szerződés alapján az adatok feldolgozását végzik. Csak és kizárólag a Kislaki Bormanufaktúra Kft. által megjelölt célból kerül sor adatok feldolgozására. Ettől eltérő célra az adatfeldolgozó nem használja fel az Ügyfél által megadott adatokat.

A  Kislaki Bormanufaktúra  Kft. a megrendelések kiszállítása érdekében az alábbi szállító cégekkel dolgozik:

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.

06-29-88-67-00

info@gls-hungary.com

https://gls-group.eu/HU/hu/home

A futárszolgálat az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a megrendelt áru kiszállításában. A futárszolgálat a megkapott személyes adatokat a weboldalán elérhető adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli.

 

 Adatbiztonság

 

A Kislaki Bormanufaktúra Kft. minden szükséges lépést megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa az Ügyfelek által a honlapon megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció, mind az adatok tárolása, őrzése során.

 

A személyes adatokhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés a jogosulatlan megismerés, a személyes adatok jogosulatlan megváltoztatása, illetve jogosulatlan felhasználása megelőzésére.

 

Ügyfél jogok és jogérvényesítési lehetőségek Tájékoztatáshoz való jog

 

Az Ügyfél bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Kislaki Bormanufaktúra Kft. által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat az ÁSZF-ben meghatározott módon.

 

Amennyiben az Ügyfél kéri, a Kislaki Bormanufaktúra Kft. tájékoztatást ad az Ügyfélre vonatkozó, a Kislaki Bormanufaktúra Kft. által kezeit adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait.

 

Az Ügyfél bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, iIletve észrevétellel a Kislaki Bormanufaktúa Kft. munkatársához fordulhat az első oldalon szereplő Adatkezelő elérhetőségein keresztül.

 

Az Ügyfél kérheti továbbá az adatai zárolását. A Kislaki Bormanufaktúra Kft. zárolja a személyes adatot, ha az Ügyfél ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Ügyfél jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelést cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

 

A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az Ügyfelet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a Vásárló jogos érdekét nem sérti.

 

Ha a Kislaki Bormanufaktúra Kft. az Ügyfél helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, vagy nem tudja teljesíteni, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés Iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

 

Az Ügyfél az Info tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) alapján Bíróság előtt érvényesítheti jogait, vagy

a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; naih.hu ) fordulhat.

Amennyiben az Ügyfél a szolgáltatás igénybevételéhez harmadik fél adatait adta meg, vagy a honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, Kislaki Bormanufaktúra Kft. jogosult a Vásárlóval szembeni kártérítés érvényesítésére. A Kislaki Bormanufaktúra Kft. ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

 

 

Közösségi oldalak

 

A Kislaki Bormanufaktúra Kft. az alábbi közösségi oldalakon kezel saját csatornákat:

 

Facebook: https://www.facebook.com/Kislaki

A közösségi oldalak használata során a Kislaki Bormanufaktúra Kft. felhasználói és látogatói adatokat (pl. IP cím) nem rögzít. A közösségi oldalak kódolása, technikai üzemeltetése a Kislaki Bormanufaktúra Kft-től független, külső szerverről érkező, és külső szerverre mutató hivatkozást tartalmaz. E hivatkozás szolgáltatója az ő szerverére történő közvetlen kapcsolódás miatt felhasználói adatokat képes gyűjteni.

 

A felhasználó által a közösségi oldalakon megadott adatokért a Kislaki Bormanufaktúra Kft. semmilyen felelősséget nem vállal, azok valódiságát nem ellenőrzi.

 

A Kislaki Bormanufaktúra Kft. saját Facebook oldalát a Kislaki Bormanufaktúra Kft. belső munkatársai kezelik. A Kislaki Bormanufaktúra Kft. munkatársai a felhasználók nyilvánosan elérhető adatait sem használhatják fel, illetve nem rögzíthetik azokat.

A Kislaki Bormanufaktúra Kft. kizárólag a munkatársai és a megbízott vállalkozóik által megírt (“megosztott”) szöveges, képi és videó tartalmakért vállal felelősséget.

A Kislaki Bormanufaktúra Kft. a közösségi oldalakat kizárólag promóciós és marketingcélra használja.

 

Hírlevél

 

A Kislaki Bormanufaktúra Kft. a honlapon lehetővé teszi az Ügyfelei számára, hogy feliratkozzanak a hírlevélre. A hírlevél direkt marketing elemekkel rendelkezik és reklámot tartalmaz. A Kislaki Bormanufaktúra Kft. a hírlevél igénybevétele során az Ügyfél által megadott adatokat kezeli.

 

A regisztráció során megadott e-mail címre hirdetést, vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket a Kislaki Bormanufaktúra Kft. csak az Ügyfél kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld, vagyis akkor, ha az ügyfél a „feliratkozás” felirat mellett található check box-ban az „Igen” opciót választja és utána a „Feliratkozás” gombra kattint.

 

A  Kislaki Bormanufaktúra Kft. hírleveleit a Kislaki Bormanufaktúra Kft. belső munkatársai írják és küldik ki.

 

Az Ügyfél korlátozás és indokolás nélkül, bármikor ingyenesen leiratkozhat a hírlevelek küldéséről. Ezt megteheti levélben, e-mailben, vagy a hírlevelek alján található „leiratkozás” linkre történő kattintással. Ebben az esetben a Kislaki Bormanufaktúra Kft. a további hírleveleivel, ajánlataival nem keresi meg az Ügyfelet. Postai illetve e-mail-ben történő leiratkozás esetén a Kislaki Bormanufaktúra Kft. munkatársai 3 munkanapon belül veszik ki az Ügyfél regisztrált e-mailt címét a hírlevél rendszerből.

 

Egyéb rendelkezések

 

A Kislaki Bormanufaktúra Kft. fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót az Ügyfelek előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően az Ügyfél a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési nyilatkozatban foglaltakat.

 

A Kislaki Bormanufaktúra Kft. a regisztráció során neki megadott személyes adatokat ellenőrzi. Az Ügyfél az e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e- mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a személyt terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

 

A regisztrált Ügyfél a honlap használatával kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy az általa szerkeszthető és honlapon megjelenő tartalmak, megadott adatok, információk harmadik fél és Kislaki Bormanufaktúra Kft. jogát illetve jogos érdekeit nem sértik.

 

A Kislaki Bormanufaktúra Kft.. fenti esetekben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából. A Kislaki Bormanufaktúra Kft.  a fenti esetekben, illetve az ÁSZF be nem tartása esetén jogosult a Vásárló regisztrációját törölni; ebben az esetben a Kislaki Bormanufaktúra Kft. az Ügyfelet a törlésből fakadóan ért károkért nem felel.